XIII Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW

3d9ed50dceca4eb3941f3fd5c7b37752

Serdecznie zapraszamy !!!

EVEREST SPORT NUTRITION JEST JEDNYM ZE SPONSORÓW NAGRÓD. POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY JAK NAJLEPSZYCH WYNIKÓW.

XIII Otwarte Mistrzostwa Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW Kobiet i Mężczyzn – 01.05.2016

REGULAMIN
1. CEL:
• promocja sportu wśród młodzieży i osób dorosłych;
• popularyzacja sportów siłowych, zwłaszcza wyciskania sztangi leżąc;
• promocja aktywnego i zdrowego stylu życia;
• promocja Ząbkowic Śląskich jako miasta przyjaznego sportowcom.

2. ORGANIZATOR:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich
• Gmina Ząbkowice Śląskie

3. TERMIN I MIEJSCE:
01.05.2016r (niedziela) godz. 11:00 – Hala Słoneczna w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7i

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji sportowych oraz zawodnicy nie zrzeszeni.
Każdy zawodnik winien posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zawodów lub startuje na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia (do pobrania w Biurze Zawodów). Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
Zawodnik startuje bez specjalistycznej koszulki, dozwolone są pasy i opaski na nadgarstki.
Strój startowy: Zawodnicy startują w krótkich obcisłych spodenkach oraz podkoszulkach włożonych do spodenek. W innym przypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów! (dozwolone leginsy)
Ściągacze/bandaże na łokcie ZABRONIONE!
Sędzia główny podaje 2 komendy; start oraz stojak, nie robimy przytrzymania na klatce piersiowej.
Podczas wykonywania próby zawodnik musi leżeć plecami na ławce z barkami przylegającymi do powierzchni ławki. Dopuszcza się mostkowanie, natomiast podeszwa butów musi być w stałym kontakcie z podłożem (można odrywać pięty i krawędziować), a pośladki i głowa muszą mieć kontakt z ławeczką. Niedozwolone jest podkładanie krążków pod stopę.
Podczas prób obowiązuje uchwyt zamknięty, użycie odwrotnego uchwytu („małpiego”) jest zabronione.
Każdy z uczestników zawodów wykonuje 3 podejścia. W przypadku zaliczenia trzech podejść zawodnik ma prawo do czwartego podejścia poza konkurencją – to podejście nie będzie liczone w klasyfikacji końcowej.
Każdy zawodnik podczas ważenia wyznacza dla siebie ciężar pierwszego podejścia, po czym nie ma możliwości obniżenia ciężaru poniżej zaproponowanego.
O klasyfikacji końcowej decyduje: ciężar sztangi, waga zawodnika, ewentualnie wyższe pierwsze podejście.
Każdy zawodnik niepełnosprawny podczas ważenia ma obowiązek przedstawienia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. KATEGORIE:
Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach:
•młodzik do lat 18 wg formuły Wilks’a (zawodnicy urodzeni w roku 1998 i młodsi)
•junior do lat 23 wg formuły Wilks’a (zawodnicy urodzeni w roku 1993 i młodsi)
•open kobiet wg formuły Wilks’a
• 74 kg
• 83 kg
• 93 kg
• 105 kg
• 120 kg
• +120 kg
•open seniorów wg formuły Wilks’a
•niepełnosprawni wg formuły Wilks’a
– open weterani 40+lat wg formuły Wilks’a (zawodnicy urodzeni w roku 1976 i starsi)
Każda z wymienionych kat. będzie przeprowadzona w przypadku zgłoszenia się min. 3 zawodników.

6. ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 30 kwietnia2016r. oraz w dniu zawodów do godz. 10.30 po opłaceniu startowego w wysokości 30 zł. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje napój izotoniczny oraz ciepły posiłek.
Program zawodów:
Sobota 30 kwietnia 2016r
18:00 – 20:00 Ważenie zawodników i zapisy
Niedziela 1 maja 2016r
09:00 – 10:30 Zapisy i ważenie zawodników
10:45 – Odprawa techniczna i Rozgrzewka
11:00 – Oficjalnie rozpoczęcie zawodów

7. NAGRODY:
– we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych za miejsca I – V dyplom
-we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych za miejsca I – III Puchary oraz nagrody rzeczowe.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju startowego , dowodu osobistego, lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Ubezpieczenie uczestników NW we własnym zakresie.
Wszelkie sytuacje sporne lub nie ujęte w regulaminie zawodów, wyjaśnia i rozstrzyga Komisja Sędziowska w składzie: organizator + sędzia główny + wybrany uczestnik zawodów, po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł.
Informacji udzielają:
Jarosław Buczko – tel. 667-929-250, e-mail: j.buczko@vp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!